/Files/images/dsc_001935995.jpgВ вільній державі наш Харків існує:
вчиться, будує, співає, працює...
Хай вам щастить, дорогі харків'яни,
вічно любов і добро будуть з вами!


Акимова Надежда, «Гимн Харькову»Пропонуємо вашій увазі рекомендаційний список літератури рідного краю.

Ці книги Ви зможете прочитати в нашій бібліотеці.

 1. Рідний край: Навчальний посібник з народознавства/ За ред. І. Ф. Прокопенка. – Х.: Основа, 1993. – 582с.
 2. Історія міста Харкова: Навчальний посібник/ Упорядн. О. Є. Кононенко. – Х.: Торнадо, 2001. – 128с.
 3. Харків – моя мала Батьківщина: Навчальний посібник з народознавства / За ред. І. Ф. Прокопенка. – Х.: ОВС, 2003. – 544с.
 4. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. – Х.: Дельта, 1993. – 256с.
 5. Зайцев Б. П. та ін. Історія рідного краю (Харківщинознавство). Ч. І.: Навчальний посібник. – Харків, 2001. – 88с.
 6. Зайцев Б. П. та ін. Історія рідного краю (Харківщинознавство). Ч. ІІ.: Навчальний посібник. – Харків, 2001. – 180с.
 7. Шкодовский Ю. М. и др. Харьков вчера, сегодня, завтра. – Х.: Фолио, 2002. – 206с.
 8. Гильборг Р. Г. География родного края. Харьковская область: Учебное пособие для 5-9 классов. – Х.: Каравелла, 1999. – 304с.
 9. Садкіна В. І. Географія рідного краю. Харківська область: Навч. посібн. для 5 кл. – Х.: Скорпіон, 1999. – 144с.
 10. Шульженко Л. С. Географія Слобідського краю: Регіональний підр. для 5 кл. – Х.: Ранок, 1999. – 144с.
  /Files/images/130px-Taras_Shevchenko_in_Kharkov.jpg/Files/images/герб.png/Files/images/birga.jpg
 11. Харьковская область: Природа, население, хозяйство / Под ред. А. П. Голикова, А. Л. Сидоренко. – Х.: “Бизнес Информ”, 1997. – 288с.
 12. Україна: Енциклопедичний довідник / Заг. ред. В. П. Пустовойтенко. – К.: ТД “Потенціал”, 2002. – 464 с. – (С. 312–325)
 13. Украина туристская: Фото-путеводитель / Сост. С. С. Павловский. – К.: Мистецтво, 1986. – 448с. – (С. 355–370)
 14. Гринева Т., Прядкина Л. Наш Харьков. Юным харьковчанам о родном городе. – Х.: Фолио, 1997. – 20с.
 15. Лаврів П. І. Історія Південно-Східної України. – К.: ”Українська Видавнича Спілка”, 1996. – 208с.
 16. Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси: Довідн. видання / В. І. Гусєв та ін. – К.: Вища школа, 2002. – 359с.
 17. Астахова О. В. Ми – харків’яни, нам є чим пишатися! – Х.: Торсінг, 2003. – 176с.
 18. Літературна Харківщина: Довідник / Заг. ред. М. Ф. Гетманець. – Х.: “Майдан”, 1995 – 367с.
 19. Письменники Харкова: Довідник / Післямови Р. Мельникова, С. Сапеляка. – Х.: Майдан, 2003. – 352с.
 20. Хрестоматія з літератури рідного краю / Упорядн. Т. В. Баратова та ін. – Х.: Східно–регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2001. – 416с.
 21. Кеворкян К. Э. Первая Столица. – Х.: Фолио, 2002. – 282с.
 22. Московський район м. Харкова: становлення, розвиток, сьогодення: Довідник / Ю. Я. Кроль та ін. – Х.: Регіон-Інформ, 1997. – 116с.
 23. Новиков А. О. Слобожанський драматичний театр. Нариси історії. – Х.: ХДПУ, 2002 – 109с.
 24. Исаев Л. А. В конце тоннеля – свет / Литер. Запись А. Ковалевского. – Х..: Прапор, 2000. – 288с.
 25. Книга Пам'яті України. Харківська область. – Харків, 1994. – 704с. – Т. 1
 26. Книга Пам'яті України. Харківська область. – Харків, 1994. – 768с. – Т. 2
 27. Берлин В. Д. Приглашение к тайне. – Х.: Око, 1995. – 128с.
 28. Исаев С. И., Левченко В. Н. Герои – освободители Харьковщины. – Х.: Прапор, 1988. – 316с.
 29. Харків сьогодні: Альбом. – Харківське книжкове видавництво, 1960. – 248с.
 30. Бондаренко Б. А. Каменная летопись. История градостроительства и архитектура Харькова/ Путеводитель. – Х.: Прапор, 1978. – 72с.
 31. Борисова Т. М. и др. Историко-революционные памятники Харьковщины: Очерки. – Х.: Прапор, 1976. – 200с.
  /Files/images/x011.jpg/Files/images/1254940841_1.jpg
 32. Орленко И. А. Туристу о Харькове: Путеводитель. – Х.: Прапор, 1986. – 167с.
 33. Дьяченко Н. Т. Улицы и площади Харькова: Очерк. – Х.: Прапор, 1977. – 272с.
 34. Рижская А. Л., Шабалтас Н. Д. Харьковский зоопарк: Очерк-путеводитель. – Х.: Прапор, 1972. – 120с.
 35. Ярещенко А.П. Український Фенікс. – Х .: Прапор, 1999. – 176с.
 36. Кононенко О.Є. та ін. Харківщинознавство: Навчальний посібник для учнів ЗОНЗ. – Х.: Гімназія, 2002. – 304с.
 37. Погорелова С.М. та ін. Природа Харківщини. – Х.: Ранок, 2003. – 192с.
 38. Рідне місто. Нарис з історії рідного краю. Для учнів 4 кл. – Х.: Торнадо, 2004. – 48с.
 39. Харьков. 350 лет. Атлас. Информационно-справочное картографическое издание. Юбилейный выпуск. – Харьков, 2004. – 160с.
 40. Журнал “Губернія” №7/8, 2004р. Голова ред. ради Є.Кушнарьов. – Х.: ПП “ВПК Друкарня Шульца”, 2004. – 140с.
 41. Харків. Фотоальбом / В.Царан, В.Бисов та ін. – Х.: Золоті сторінки, 2003. – 160с.
 42. Харків. 350 років. Фотоальбом / В.Царан, В.Бисов та ін. – Х.: Золоті сторінки, 2004. – 344с.
 43. Можейко И.Ю. и др. 100 знаменитых харьковчан. – Х.: Фактор, 2004. – 172с.
 44. Історія міста Харкова ХХ століття / Ярмиш О.Н. та ін. – Х.: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. – 686с.
 45. Позднякова Н. и др. Харьков. Путеводитель. – Х.: Золотые страницы, 2004. – 176с.
 46. Лейбфрейд А.Ю. и др. Харьков. От крепости до столицы. – Х.: Фолио, 2004. – 335с.
 47. Скоробогатов А.В. Харків у часи німецької окупації (1943-1945р.р.). – Х.: Прапор, 2004. – 368с.
 48. Харків, місто моє. Література рідного краю. Збірка віршів поетів ХХ-ХХІ ст. про Харків. – Х.:ХОНМІБО, 2005. – 100с.
 49. Неизвестный Харьков. Из истории города. (Видеоканал «Первая столица», сценарии). – Х.:ОАО «Книжная фабрика им. М.В.Фрунзе», 2006. – 270с.
 50. Харьков – твой город! История и современность. Образование в Харькове. – Х.:Золотые страницы, 2005. – 128с.
 51. Красовицкий Б.М. Столичный Харьков. Город моей юности. – Х.: Фолио, 2004. – 111с.
 52. Харьков и Харьковская область. Путеводитель. – Х.: «ТУРИЗМ без границ», 2006. – 242с.
 53. Харків’яни. Поема про місто в цитатах поетичних творів. Збірка творів. / Автори-упорядники В.П.Копичко, Ю.Г.Копичко. – Х.: ТАЛ «Слобожанщина», 2007. – 436с.

/Files/images/normal_00701.JPG/Files/images/f96e277252.jpg/Files/images/1256498017.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 263