Основні відомості про школу

Мова навчання – українська та російська

Директор школи – Левченко Олена Олександрівна
Заступник директора з освітньої роботи – Алтуніна Наталія Федорівна
Заступник директора з освітньої роботи -Шишкіна Маргарита Валеріївна
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ - вЕЛИКА СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА
Загальна кількість працівників – 71
з них - 51 педагогічних працівників.
- спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії - 26;
- спеціалістів І кваліфікаційної категорії - 5;
- спеціалістів ІІ кваліфікаційної категорії - 9;
- спеціалістів - 11.
- Відмінник освіти України - 2
- "Старших учителів" - 8
-"Учитель – методист" - 8

Провідна ідея розвитку:

Побудувати модель школи, в якій будуть створені умови для задоволення освітніх потреб особистості, для самореалізації кожної дитини на основі всебічного педагогічного аналізу її успіхів, конструювання цілісного особистісно зорієнтованого педагогічного процесу досягнень, саморозвитку і самовизначення школярів.
/Files/images/shkola.gif

Головні завдання школи:

• Створення умов для саморозвитку особистості, конструювання цілісного особистісно орієнтованого педагогічного процесу.
• Переорієнтація роботи вчителів з формування знань, умінь і навичок учнів на педагогічну підтримку школярів і супроводження здібностей особистості; опа­нування особистісно орієнтованими технологіями навчання і виховання.
• Виховання морально і фізично здорового покоління, правознавчого світогляду, мотивації вести здоровий спосіб життя.
• Виховання школяра як громадянина України, демократичної життєво і соціаль­но компетентної особистості.

Школа співпрацює з вищими навчальними закладами :

/Files/images/15eda281216e.jpg

  • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • Харківська національна академія міського господарства;
  • Харківський національний інститут внутрішніх справ;
  • Харківський національний економічний університет
  • Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди;

В рамках співпраці з ВНЗ в школі створені і працюють університетські кафедри:

-"Початкової економічної освіти" Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

-"Педагогіки та іноземної філології" Харківської державної академії дизайну та мистецтв.

З 03 вересня 2018 р. в школі організована фізична охорона за кошти міського бюджету (КП «Муніципальна охорона»).Призначено охоронцем

Волочай Василя Федоровича.

Кiлькiсть переглядiв: 677