· статут

· ліцензія на провадження освітньої діяльності;

· структура та органи управління закладу освіти;

· кадровий склад закладу освіти;

· освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

· територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником ;

· мережа закладу освіти;

· мови освітнього процесу;

· вакансії;

· матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

· результати моніторингу якості освіти;

· річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти

· умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

кошторис

· фінансове забезпечення закладу освіти

Кiлькiсть переглядiв: 297