Аналіз виховної роботи за 2010-2011 навчальний рік

Згідно з річним плануванням на 2010-2011 н.р. виховна робота у ХЗОШ №143 здійснювалась за наступними напрямками:

 • робота з соціального захисту учнів;
 • морально-правове виховання;
 • робота з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх;
 • робота з охорони життя і здоров’я учнів;
 • громадянське виховання;
 • військово-патріотичне виховання;
 • родинно-сімейне виховання,
 • трудове навчання та профорієнтація;
 • художньо-естетичне виховання;
 • екологічне виховання;
 • формування здорового способу життя;
 • учнівське самоврядування.

/Files/images/Безымянный.JPG

Робота з соціального захисту учнів

у 2010-2011 н.р. знайшла відображення у наступних заходах. Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносились кожного разу після зміни у соціальному статусі учнів. Станом на 01.06.2011 року на обліку ХЗОШ №143 та РУО перебуває 49 дітей пільгових категорій, з них: 13 дітей із багатодітних родин, 4 дітей-інвалідів дитинства, 5 напівсироти, 3 дитина-сирота, 2 дитини, позбавлені батьківського піклування, 16 дітей, батьки яких записані згідно зі ст. 135 Сімейного Кодексу, 1 дитинa, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС. , 1 дитина іінвалід з багатодітної родини.

/Files/images/йй.JPG

Протягом 2009-2010 н.р. у школі працювала комісія з використання фонду загального обов’язкового навчання, створена за наказом по школі від 01.09.2009 №234, яка займалася наданням матеріальної допомоги на придбання шкільної форми, подарунків до Дня Святого Миколая, Нового року, Міжнародного дня захисту дітей для дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, подарунків для обдарованих учнів-переможців районних, міських, обласних олімпіад, конкурсів, турнірів. У 2009-2010 н.р. діти пільгових категорій безкоштовно відвідали загальношкільні заходи, районні та міські свята, присвячені дню Святого Миколая, Дню інваліда, Новому року, Міжнародному дню захисту дітей.

Влітку 2010 року у таборі з денним перебуванням «Ровесник» при ХЗОШ №143 відпочивав 41 учень пільгових категорій, з яких 1 дитина-сирота, 3 дитини, позбавлені батьківського піклування, 37 дітей диспансерної групи. Дитина-сирота та діти, позбавлені батьківського піклування, відпочивали в шкільному таборі за рахунок бюджетних коштів.

Морально-правове виховання

у 2009-2010 н.р. здійснювалось через викладання курсу правознавства, проведення Тижня правових знань, Місячника правової освіти, під час яких відбувались єдина класна година за темою «Мої права – твої права», конкурс плакатів за темою «Права очима дітей», правовий брейн-ринг «Турнір Феміди», рольова гра «Розслідування ведуть…» тощо. У рамках проведення Місячника правової освіти для учнів школи були проведені бесіди за участю представників ССД, викладачів права вищих навчальних закладів. Питання правової відповідальності неповнолітніх та їх батьків розглядались на батьківських зборах, засіданнях Ради з профілактики правопорушень.

Робота з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх

Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх у 2009-2010 н.р. була побудована відповідно до Указів Президента України від 28.01.2000р. №113 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 13.11.2001 № 1071/2001), Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки, Програми правової освіти населення Харківської області на 2006-2010 роки, Програми правової освіти учнівської молоді Московського району на 2007-2010 роки, обласної Комплексної програми профілактики злочинності в Харківській області на 2006-2010 роки, Комплексної програми протидії злочинності і корупції в місті Харкові на 2006-2010 роки, наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми» і проводилась згідно з планом спільних заходів ХЗОШ №143, служби у справах дітей Московської районної в місті Харкові ради, відділу кримінальної міліції у справах дітей Московського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, міського ШВД №2, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Московського району, наркологічного кабінету.

У 2009-2010 навчальному році працювала Рада профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, яка проводила роботу з учнями, схильними до порушень внутрішкільної дисципліни, проводила заходи щодо запобігання негативних проявів в підлітковому середовищі. Протягом 2009-2010 н.р. проводились зустрічі учнів школи з представниками ССД, ВКМСД, дільничним інспектором, представниками правоохоронних органів. Так, протягом 2009-2010 н.р. представники ССД провели для учнів школи 8 заходів, представники ВКМСД - 5 заходів, протягом 2009-2010 н.р. відбулось 10 зустрічей учнів школи з представниками правоохоронних органів. У рамках роботи з профілактики алкоголізму, наркоманії, СНІДу у 2009-2010 н.р. відбулись 3 лекції за участю представника наркологічного кабінету Московського району («Профілактика вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, тютюнопаління», 19.10.2010 р.; «Алкоголь і діти», «Паління шкодить здоров’ю», 24.02.2010 р.), 1 лекція проведена лектором Фонду рятування дітей та підлітків України від наркотиків («Здоровий спосіб життя, формування моральних цінностей та якостей у дітей», 22.01.2010 р.), 1 лекція проведена головою ХОНГО «Молодь за життя» («СНІД секс та стосунки», 11.03.2010 р.), 1 бесіда з попередження венеричних захворювань відбулась за участю лікаря-дерматолога ШВД №2 (22.04.2010 р.).

Крім зазначених зустрічей та бесід представників ССД, ВКМСД, правоохоронних органів, представників лікувальних установ з учнями школи, слід назвати й такі заходи, як систематичне оновлення банку даних на дітей девіантної поведінки, дітей, що опинились в складних життєвих обставинах, корекційну роботу психолога з такими категоріями учнів, охоплення їх гуртковою роботою тощо. У 2009-2010 н.р. учні школи прийняли участь у проведенні «круглого столу», який відбувся за участю представників РУО, ССД, ВКМСД, ЦСССДМ (11.05.2010 р.).

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників. Протягом 2009-2010 н.р. представники школи приймали участь у проведені профілактичних рейдів, під час яких не було затримано жодного учня ХЗОШ №143.

Станом на 01.06.2010 року на обліку у школі, ССД та РУО перебуває 2 дитини із сімей, що опинились в складних життєвих обставинах. Порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 01.06.2010 року кількість учнів, які проживають в сім’ях, що опинились в складних життєвих обставинах, не змінилась. Така ситуація залишається незмінною протягом грудня 2008 - червня 2010 років.

Якщо порівняти кількість неблагополучних сімей, та кількість дітей, які в них виховувались, за період 2006-2010 р.р., то можна побачити, що наприкінці 2006 року на обліку перебувала 1 така сім’я, де виховувалось 2 учнів школи. У грудні 2007 року в 1 неблагополучній сім’ї виховувалась 1 дитина, що опинилась у складних життєвих обставинах. З кінця 2008 року у 2 неблагополучних сім’ях виховується 2 учнів школи, які опинились у складних життєвих обставинах.

/Files/images/1.JPG

/Files/images/3.JPG

Протягом 2009-2010 н.р. адміністрацією та класними керівниками проводилась систематична робота з сім’ями, в яких проживають та виховуються діти, що опинились у складних життєвих обставинах. Ці сім’ї відвідувались адміністрацією школи, класними керівниками протягом навчального року, під час проведення профілактичних рейдів, матері учнів були заслуховані на засіданнях Ради профілактики правопорушень. Учні, що опинились у складних життєвих обставинах, у 2009-2010 н.р. були охоплені гуртковою роботою, з боку класних керівників здійснювався контроль за відвідуванням ними навчальних занять, проводилась індивідуальна робота.

Станом на 01.06.2010 року в школі немає учнів, які перебували б на внутрішкільному обліку, обліку у ССД та у ВКМСД.

/Files/images/4.JPG

Наприкінці 2006 року на внутрішкільному обліку перебувало 3 учня, на обліку у ССД та ВКМСД – по 1 учню. Наприкінці 2007 та 2008 років на внутрішкільному обліку знаходилось по 1 учню, на обліках у ССД та ВКМСД учні школи не перебували. З грудня 2009 року в школі немає учнів, які б перебували на внутрішкільному обліку, обліку у ССД та ВКМСД.

Станом на 01.06.2010 року в школі немає учнів, схильних до вживання алкоголю та наркотиків.

Робота з охорони життя і здоров'я учнів

У рамках профілактичної роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму протягом 2009-2010 н.р. у школі проводилися відповідні заходи. Викладалися предмети «Основи здоров’я» (1-8 класи), «Основи безпеки життєдіяльності» (9-11 класи), проводились медичні огляди учнів, профілактичні бесіди, лекції та інші заходи, спрямовані на недопущення випадків травмування учнів та пропаганду здорового способу життя. Проводились єдині уроки безпеки дорожнього руху, Місячник «Увага! Діти на дорозі!», конкурси та вікторини на краще знання правил пожежної безпеки, дорожнього руху, конкурси малюнку «Мій друг – світлофор», «Червоний, жовтий, зелений», плакату «Безпечний рух – запорука життя», конкурс малюнків та плакатів за темою «Обережно! Вогонь!». Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму. Учні школи прийняли активну участь у районному фестивалі дружин юних пожежних та у змаганнях загонів ЮІДР (ІV місце).

Аналіз нещасних випадків з учнями школи під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час протягом 2006 - І півріччя 2010 р.р. показав, що у 2006 році в школі трапився 1 нещасний випадок під час навчально-виховного процесу, у 2007 році – 2 нещасні випадки, 1 з яких трапився під час навчально-виховного процесу, 1 – у позаурочний час (ДТП). Протягом 2008 - І півріччя 2010 року у школі не було зафіксовано жодного випадку дитячого травматизму як під час навчально-виховного процесу, так і в позаурочний час.

/Files/images/6.JPG

Це свідчить про те, що робота з профілактики всіх видів дитячого травматизму, що проводиться в школі, є ефективною та приносить позитивні результати.

/Files/images/11.JPG

/Files/images/12.JPG

Громадянське виховання

Громадянське виховання у 2009-2010 н.р. реалізовувалося через проведення таких заходів, як Шевченківські дні, години спілкування за темами: «Весняні обряди в Україні», «Батьківщина в нас одна», «Ми діти твої, Україно!»; позакласні заходи за темою «Великі сини українського народу»; конкурс малюнку «Козацькому роду нема переводу»; заходи, присвячені 300-річчю прийняття Конституції Пилипа Орлика, заходи до 355-річчя заснування м. Харкова.

Одним з аспектів громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. Реалізація даного аспекту у 2009-2010 н.р. здійснювалась через проведення різноманітних екскурсій по м. Харкову, Харківській області та за межі Харківської області. У рамках виконання плану заходів щодо святкування 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні протягом 2009-2010 н.р. класними керівниками були організовані екскурсії по місцях бойової слави Харкова та Харківської області (меморіали Харкова, висота маршала Конєва, Дробицький яр тощо). Також відбулись екскурсії за межі Харківської області – до м. Тростянець, Умань.

Військово-патріотичне виховання

Військово-патріотичний напрямок виховної роботи у 2009-2010 н.р. знайшов відображення у проведені заходів, присвячених Дню визволення України від німецько-фашистських загарбників (святковий концерт, зустріч з ветеранами Московського району), Місячників оборонно-масової роботи до Дня Збройних Сил України (спортивне свято, участь у районних змаганнях зі стрільби з ПГ), Дня Захисника Вітчизни («Ну-мо, хлопці!», святковий концерт до Дня Захисника Вітчизни, участь у районних змаганнях зі стрільби з ПГ тощо); заходів, присвячених 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні (огляд-конкурс строю та пісні, святковий концерт для ветеранів Великої Вітчизняної війни та мешканців 520 м/р тощо ).

Школа підтримує тісний зв’язок з комітетом ветеранів 520-мікрорайону. Протягом 2009-2010 н.р. на базі школи були проведені районна зустріч ветеранів Великої Вітчизняної війни Московського району, присвячена 65-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників та Дню Ветерана, урочистий концерт до Дня Захисника Вітчизни, свято для ветеранів Великої Вітчизняної війни та мешканців 520 м/р до 65-річчя Великої Перемоги.

У 2009-2010 н.р. учні школи неодноразово ставали переможцями у районних змаганнях зі стрільби з пневматичної зброї.

Належна увага школою приділяється трудовому вихованню та профорієнтації. Протягом 2009-2010 н.р. учні школи приймали участь у трудових десантах з покращання прилеглої до школи території.

Родинно-сімейне виховання

Родинно-сімейне виховання здійснювалось через проведення таких заходів, як шкільний конкурс «Тато, мама, я – українська сім’я», «Ну-мо, хлопці!» до Дня Збройних Сил України тощо. Протягом навчального року проводились тематичні бесіди «Хлопці та дівчата», «Що таке щастя?», «Чи потрібне у наш час милосердя?». На виконання плану заходів до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні були проведені конкурси «Ордени та медалі моєї родини», виставка воєнних сімейних фотографій «Про що розповіла стара фотографія», учні приймали участь у конкурсі творів за темою «Моя родина у роки Великої Вітчизняної війни».

Трудове навчання та профорієнтація

Профорієнтаційна робота побудована на тісному зв’язку школи з вищими навчальними та середніми навчальними закладами Харкова. Школа співпрацює з Національним аерокосмічним університетом ім. М. Жуковського «ХАІ», Національним технічним університетом «ХПІ», Харківським національним інститутом внутрішніх справ, Національним економічним університетом, Харківським державним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди. На базі школи систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками харківських ВНЗ ІІІ-ІV р.а., технікумів та ПТУ. У 2009-2010 н.р. відбулося 32 зустрічі учнів школи з представниками вищих та середніх навчальних закладів. Класними керівниками протягом 2009-2010 н.р. проводились класні години за темою «Я обираю професію», «Моя майбутня професія». Був проведений загальношкільний захід з профорієнтації «Калейдоскоп професій».

З 72 випускників 11- х класів 2009 р. 59 продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІV р.а., 5 – у ВНЗ І-ІІ р.а., 6 випускників продовжили навчання у ПТУ, 2 – працювали. З 34 випускників 9 класу 2009 р. у 2009-2010 н.р. 24 учня продовжили навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у 10-х класах денних шкіл, 7 навчалися у ВНЗ І-ІІ р.а., 3 – у ПТУ з середньою освітою.

Художньо-естетичне виховання

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні протягом навчального року загальношкільних заходів, а також в участі школи в різноманітних районних та міських конкурсах і турнірах. У 2009-2010 н.р. шкільна команда КВК «Московский БИТ» стала володарем Кубку мера Харкова у V сезоні ігор шкільної ліги КВК та Кубку відкритої шкільної Ліги КВК м. Суми серед команд – чемпіонів м. Харкова, Суми, Полтава, Кременчук.

Активну участь прийняла шкільна команда «Юні рятівники» у фестивалі дружин юних пожежних, команда юних інспекторів дорожнього руху зайняла IV місце у районних змаганнях ЮІДР.

Протягом 2009-2010 н.р. учні школи відвідували шкільні гуртки художньо-естетичного направлення, серед яких «Християнська етика в українській культурі», гурток моделювання іграшок-сувенірів, студія бального танцю «Евіс».

Екологічне виховання

У рамках екологічного виховання у 2009-2010 н.р. відбулись трудові екологічні десанти з покращання та благоустрою прилеглої до школи території, екологічні місячники, учні школи брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Колосок». Відбулися класні години за темами «Екологічні проблеми сучасного людства», «Червона книга Землі». Були проведені екскурсії до музею природи.

Формування здорового способу життя

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, Малих Олімпійських ігор, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», Тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя» у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання «Веселі старти». Учні зайняли І місце в районних змаганнях з шахів «Біла Тура», І, ІІ місця у районних змаганнях зі стрільби з пневматичної зброї, присвячених Дню Збройних Сил України, Дню Захисника Вітчизни, 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. В школі проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх.

Протягом 2009-2010 н.р. успішно функціонувало учнівське самоврядування. Дитячо-юнацькою організацією самоврядування «Імпульс» проводилася шефська робота з молодшими школярами, волонтерська робота з ветеранами Великої Вітчизняної війни 520 м/р. Учні надавали допомогу в організації та проведенні спортивних свят, загальношкільних культурно-масових заходів, концертів до Дня Захисника Вітчизни, Дня Перемоги. Силами учнів школи був знятий документальний учнівський фільм про ветерана Великої Вітчизняної війни, спорту та педагогічної праці Жадана А.М., складена карта, на якій позначені адреси ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни, які мешкають на території мікрорайону, закріпленому за школою.

На підставі вищезазначеного виховну роботу ХЗОШ №143 у 2009-2010 н.р. можна вважати здійсненою на достатньому рівні. Але не можна не відзначити й деякі недоліки, які були присутні у виховній роботі у даному періоді.

Недостатньо результативною була робота школи з профілактики запізнень учнів на навчальні заняття, відвідування ними школи у шкільній формі. Це свідчить про недостатню роботу класних керівників з цього напряму роботи. У наступному навчальному році класним керівникам треба більше уваги приділяти роботі з профілактики запізнень учнів на уроки та відвідування ними навчальних занять у шкільній формі.

У 2010-2011 н.р. необхідно також більше уваги приділяти трудовому вихованню школярів у рамках самообслуговування та прибирання території навколо школи, та заходам, спрямованим на покращання внутрішкільної дисципліни серед учнів, посилити зв’язки школи із ССД, ВКМСД, ЦСССДМ, громадськими організаціями.

Учнівське самоврядування

У 2009-2010 н.р. в школі працювала шкільна організація учнівського самоврядування «Імпульс», яка допомагала в проведенні спортивно-масової роботи, здійснювала волонтерську роботу, роботу з ветеранами 520 м/р, шефську роботу з молодшими школярами. За участю «Імпульсу» проходили екологічні та трудові десанти, загальношкільні і районні свята, відбувався випуск сторінок районного альманаху, стінгазет, плакатів.

Кiлькiсть переглядiв: 22822

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.