Вас вітає психологічна служба школи!

/Files/images/03wd5.jpg

Практичний психолог Дубініна Людмила Іванівна

Соціальний педагог Хитрухіна Олена Геннадіївна


Графік роботи практичного психолога

Дубініної Людмили Іванівни

Понеділок

08:30-17:30

Вівторок 08:30-17:30

Середа

08:30-17:30

Четвер

08:30-17:30

П’ятниця

08:30-16:15

Перерва 13:00 -13:45

Консультації

Понеділок

15:00-17:00

Четвер

09:00-11:00

Графік роботи соціального педагога

Хитрухіна Олена Геннадіївна

Понеділок

08:30-17:30

Вівторок08:30-17:30

Середа

08:30-17:30

Четвер

08:30-17:30

П’ятниця

08:30-16:15

Перерва 13:00 -13:45

Консультації

Середа

15:00-17:00

Четвер

09:00-11:00

/Files/images/1953387.jpeg

Напрямки роботи:А. Зміст діяльності психологічної служби в роботі з дошкільниками.
Діагностичний напрямок.

Мета: визначення ступеня психологічної готовності дітей до навчання, виявлення обдарованих дітей та дітей, що мають відхилення у психічному розвитку.

Б. Зміст діяльності психологічної служби в школі I ступеня.
Мета: сприяння створенню умов для розвитку пізнавальних можливостей та формування пізнавальних інтересів учнів. Сприяння створенню умов для забезпечення ефективної життєдіяльності учнів шляхом зміщення основних властивостей нервової системи та соматичного здоров’я учнів. Сприяння формуванню доброзичливого клімату в учнівському колективі як основи для формування позитивного самосприймання та самовідчуття. Забезпечення гармонійної відповідності між вимогами до інтелектуальних і учбових умінь та навичок молодшого школяра і його психофізіологічними можливостями.
Діагностичний напрямок.
Мета: визначення індивідуальних тенденцій інтелектуального та особистого розвитку учнів; вивчення мотивації навчання, задатків, рівня загальних та спеціальних здібностей; виявлення варіантів шкільної і сімейної дезадаптації, причин неуспішного навчання; вивчення рівня сформованості пізнавальних інтересів.
Корекційно-розвиваючий напрямок.
Мета: розвиток основних психічних функцій, пізнавальної активності, що забезпечують ефективність процесу; формування у учнів довільності дій контролю та функцій планування.
Реабілітаційний напрямок.
Мета: допомога учням у післяхворобовий час адаптуватися до умов навчання.
Профілактичний напрямок.
Мета: профілактика та попередження девіантної поведінки учнів.
Консультативно-методичний напрямок.
Мета: індивідуальне та групове консультування вчителів, батьків, учнів з метою надання психологічної допомоги.
Просвітницько-методичний напрямок.
Мета: розповсюдження знань про вікові особливості дитини, про методи педагогічного впливу на особистість школяра.

В. Зміст діяльності психологічної служби в школі IІ ступеня.
Мета: сприяння творенню умов психологічного формування абстрактно-логічного, теоретичного мислення як основи для подальшого розвитку свідомості, самосвідомості, здібностей до довільної саморегуляції і самоконтролю, формування схильностей як умови подальшого розвитку здібностей, почуття компетентності та адекватної самооцінки, забезпечення взаємоузгодженності між пізнавальними інтересами і здібностями учнів при організації навчально-виховного процесу у школі.
Діагностичний напрямок.
Мета: визначення особливостей інтелектуального та особистого розвитку учнів, вивчення навчальних мотивів та відносин, навчальних інтересів, схильностей та професійних намірів; вивчення властивостей темпераменту, характеру та особистих рис; вивчення загальних, спеціальних здібностей та рівня сформованості абстрактно-логічного мислення, вивчення самооцінки, рівня досягнень, намагань та рівня самоповаги; вивчення соціометрічного статусу учнів.

Розвиваюче-корекційний напрямок.Мета: сприяння розвитку вольової сфери учнів як основи їх довільної саморегуляції; корекція дизгармонійного розвитку характеру, порушень саморегуляції та неадекватної самооцінки учнів.
Реабілітаційний напрямок.
Мета: допомога учням у післяхворобовий час адаптуватися до умов навчання.
Профілактичний напрямок.
Мета: профілактика та попередження девіантної поведінки учнів, суїцидних нахилів.
Консультативно-методичний напрямок.
Мета: індивідуальне та групове консультування вчителів, батьків, учнів з метою надання психологічної допомоги.
Просвітницько-методичний напрямок.
Мета: розповсюдження знань про вікові особливості дитини, про методи педагогічного впливу на особистість школяра.

Г. Зміст діяльності психологічної служби в школі IІІ ступеню.
Мета: сприяння створенню умов психологічного формування психічно-зрілої особистості з розвинутою самосвідомістю як основою для подальшого і професіонального самовизначення; забезпечення для розвитку рефлексивної свідомості та позитивної Я-концепції, створення умов для формування психічних новоутворень, що забезпечують здібності до самоідентичності, самоактуалізації.
Діагностичний напрямок.
Мета: визначення рівня сформованості психічних новоутворень, що забезпечують можливості успішної соціально-психологічної адаптації та саморозвитку; вивчення рівня інтелектуального розвитку; вивчення рівня сформованості життєвих та професіональних планів.
Корекційно-розвиваючий напрямок.
Мета: сприяння розвитку самосвідомості учнів як основи для саморозвитку, формування позитивного самосприймання і рефлексуючої свідомості; корекція порушень розвитку особистості учнів.
Реабілітаційний напрямок.
Мета: допомога учням у післяхворобовий час адаптуватися до умов навчання у колективі.
Профілактичний напрямок.
Мета: профілактика та попередження девіантної поведінки учнів, суїцидних нахилів.
Консультативний напрямок.
Мета: індивідуальне та групове консультування вчителів з профорієнтації, проблем сімейного життя, міжособистих стосунків.
Просвітницько-методичний напрямок.
Мета: розповсюдження знань про вікові особливості людської особистості, про вміння займатися врегулюванням конфліктів.

Ґ. Зміст діяльності психологічної служби в роботі з важковиховуваємими учнями.
Мета: сприяти налаженню психологічного контакту з учнями «групи ризику», створювати і підтримувати у школярів бажання до самовивчення та самовиховання.

Д. Зміст діяльності психологічної служби в роботі з обдарованими дітьми.
Мета: виявлення учнів, які можуть бути віднесені до категорії «обдаровані»; допомога їм у прояві своєї обдарованості.

«Гаряча лінія»

з питань протидії булінгу

116000

«Гаряча лінія» з питань протидії булінгу працює за номером 116 000.

Батьки та члени родини мають можливість отримати консультації щодо ознак насилля по відношенню до їхньої дитини і рекомендації, що робити в такій ситуації.

Національна дитяча

«гаряча лінія»

0-800-500-225

116 111

Консультації для дітей та дорослих, чиї запити стосуються дітей, здійснює Національна дитяча «гаряча лінія» за безкоштовним номером 0-800-500-225 та коротким безкоштовним номером для абонентів КиївСтар та Лайфселл – 116111

Кiлькiсть переглядiв: 194