/Files/images/право.JPG

Одним із аспектів всебічного розвитку особистості дитини і підлітка є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони.
Із усього різноманіття знань, що їх людина набуває у повсякденному житті. їй найбільше будуть потрібні правові знання. Адже обізнаність у системі законодавства і правопорядку, що існують у державі, повноправними громадянами якої стануть наші читачі, допоможе їм розумно скористатись своїми правами, правильно визначити свої обовязки, застереже від злочинних вчинків.
Пропонуємо Вам Інтенет- ресурси на допомогу правовій освіті.
"ПРАВА ДІТЕЙ" - інформаційний портал правової освіти дітей та підлітків.
Юридична енциклопедія (електронна версія)
Урядовий сайт для юних громадян
Конвенція ООН про права дітей
Презентация "Изучение прав ребенка"
Презентація "Декларація прав людини"

/Files/images/право1.JPG

Мої права - моє життя

Шкільна бібліотека запрошує ознайомитися з літературою:

1. Конституція України. – К., 2006.

2. Правова енциклопедія школяра/ В. В. Головченко, В. В. Ковальський, - К.:Хрінком Інтер. 2005.- 440 с.

3. Велика юридична енциклопедія/ укладач М. Р. Гнатюк.- Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2011.- 416с.

4.Конвенція ООН про права дитини. – К.: Столиця, 1997.

5. Предотвращение торговли людьми и эксплуатации детей. Учебно-методическое пособие. – К.: Юрисконсульт, 2006.

6. Ківалов, С.В. та ін. Основи правознавства України. Навчальний посібник. – Х.: Одіссей, 2002.

7. Колодій, А.М. та ін. Основи конституційного ладу України. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1997.

8. Юридична енциклопедія. Том 1. А–Г. – К.: Українська енциклопедія, 1998.

9. Кодекс законів про працю України. – Х.: Одіссей, 2002.

10 Кодекс Україны об административных правонарушениях.- Х.: Одиссей, 2008.

11. Семейний кодекс України.- Х.: Одиссей, 2013.

11. Державний гімн України. Історичний нарис. – К.: Музична Україна, 2006.

12.Бєліков,О.О. Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів .- Х.: Прапор. 2011.- 320с.

13. Конституція України для школярів.- К.: Право, 1998.

14. Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін.- К.: Парламентське видавництво, 2011.- 808с.

15. Бех, І. Д. Виховання особистості: У 2 кн.

Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико- технологічні засади: Навч.- метод. видання.

Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково- практичні засади: Навч.- метод. посібник.- К.: Либвідь, 2003.

16.Коцар І. «Казка про податки», 2001.

17.Пометун О.І. Правознавство. Підручник для 9 класу.- К.: Навчальна книга, 2009.

18.Гавриш С. Б. Правознавсво. Підручник для 10 класу. – К.: Грамота, 2010.

19.Пашко К. Захист Вітчизни. Підручник для 10 класу. – Тернопіль: Астон, 2011.

20.Гудима А., Пашко К. Захист Вітчизни.(Основи медичних знань). Підручник для 11 класу. – Харків: Сиция, 2012.

21.Пашко К., Герасимів А. Захист Вітчизни. Підручник для 11 класу. - Харків: Сиция, 2012.

22. Бакка,Т. В. Людина і світ. Підручник для 11 класу.- Київ: Освіта, 2012.

Кiлькiсть переглядiв: 262